CSU Vodnikova domačija

Publika prihodnosti, današnji otroci in mladina, je navajena večdimenzionalne podobe sveta, hkratnega obstoja virtualne in dejanske resničnosti, hitre komunikacije, močne zvočne kulise. Vpričo nezadržnega razvoja vseh medijev je pomembno sodobno intermedijsko preoblikovanje Vodnikove zbirke v središče in razvojni center intermedijskih zamisli in artefaktov sila pomembno. Dominacija papirnatega izrezka pretekle zbirke se umika in

ustvarja prostor, ki ga zapolnjujejo drugi mediji, zato je Hanna Preuss muzejsko postavitev Vodnikove domačije obogatila z intermedijsko kompozicijo in instalacijo ROJSTVO BESEDE, ki ponazarja tako zven Vodnikovega razsvetljenega časa kot povezuje kulturno-umetnostno zapuščino na aktualen, aplikativen in v učinkih presežen svet intermedijske umetnosti. Z vstopom v prostor zbirke se obiskovalec potopi v tako v zvočni, slišni kot v umetnostni in literarni svet Valentina Vodnika s pomočjo celostne podobe umetnine, izvirajoče iz interpretacije njegovih pesmi in del, kompozicijsko utemeljene v raznorodnosti ustvarjalnih pristopov in se lažje prepusti intimnemu potovanju po njegovih dognanjih, izkušnjah in kulturni zapuščini. Zbirko bodo nadgradile tudi slike akademskega slikarja Jožeta Slaka Đoke, ki se je od nas poslovil septembra 2014. Slike je ustvaril posebej za Center sonoričnih umetnosti in priložnost odprtja postavitve Rojstvo besede.

Naslednji korak izgradnje obogatene zbirke CSU VD in njene avdio-vizualne nadgradnje bo povezovanje učinkov umetnosti, osveščanja,spoznavanja, motrenja, učenja, prikaza umetnostnih spretnosti in ustvarjanja z 12 avtorji, vključenimi v intermedijsko postavitev Rojstva besede z njihovo refleksijo Vodnikovega dela v svojem umetnostnem mediju.

Na ta način bomo kulturni dediščini in povezovanju ustvarjanja v različnih medijih podali presežno mesto trajnega in premičnega muzejskega eksponata, posvečenega literarni osebnosti v intermedijski, filmski, avdiovizualni, likovni, glasbeni, gledališki, kiparski, arhitektonski, oblikovni in umetnostno obrtni stvarnosti sodobne ustvarjalne misli, saj je beseda in njeno rojstvo ključna za zavest o kulturnem razvoju in dosežkih naših prednikov,

ter za samozavest novih ustvarjalnih generacij pri procesu samouveljavitve slovenskih ustvarjalcev, njihove interakcije z mednarodnimi avtorji in skupnega dela v slovenskem in svetovnem prostoru.

MANOLO COCHO: SUBconscious

Razstava mehiškega umetnika je nastala kot obeležitev druge obletnice Centra sonoričnih umetnosti Vodnikova domačija in je plod umetniškega sodelovanja med Hanna’s ateljejem sonoričnih umetnosti in tržaško skupino za sodobno umetnost “Grupo78? pod umetniškim vodstvom Marie Campitelli.

Razstava z naslovom »SUBconscious« predstavlja nadaljevanje razstave »Mare primo«, kjer je koncept temeljil na metafori morja, iz katere so se razvila razmišljanja o razumu, mehanizmih človeškega uma in ustvarjanju.

Z razstavo »Mare primo«, ki je bila svojevrsten poklon mestu Trst, avtor gleda gladino morja kot zrcalo zavesti. Pri razstavi »SUBconsicus« predre površino, da bi segel v globino in raziskal oddaljena območja, ki presegajo meje zavesti, tam kjer razum ne deluje več. Če se pomaknemo nazaj, v prehodne stadije strukturirane zavesti, se bomo srečali z intuicijami, nagonskimi vzgibi ter sanjami. Avtor želi odkriti korenine, postavlja ob stran misli, in si zastavlja izredno težko nalogo – ustvarjati, ne da bi pri tem uporabljal mišljenje ali razum. Odkriva prostor, kjer dihajo še nepomembne, neizpolnjene vsebine, med katerimi najde nekakšen prajezik, ki bo dobil razsežnost pravega jezika šele, ko bo našel svoj smisel. Podzavest oziroma primarna faza, polna odprtih, dvoumnih in mnogovrstnih signalov, predstavlja prostor, kjer se združujejo doživetja in izkušnje predhodnih generacij ter intuicije, ki jih ni moč razložiti z razumom. V globinah razuma domujejo univerzalni arhetipi, ki so skupni vsem kulturam oziroma so skupni kolektivni podzavesti, kot jo dojema Carl Jung in kot to povzema Manolo Cocho iz orientalskih kultur, ki vidijo izvor vsega povezanega v univerzalnem razumu.

Ta razmišljanja in umetniška dela so del širše slike, ki je sestavljena iz več različnih faz in vsaka naslednja faza se spušča globlje, iz različnih zornih kotov – z različnimi glavnimi akterji, odmevi, zrakom, tlemi … – proti izvoru stvarstva. Avtor to počne vzporedno s potjo nove znanosti, teorije kompleksnosti, kaosa, mehanizmov ter delovanja sistema omrežij.

SUBconscious je izjemen projekt, ki uporablja jezik slikarstva in ne jezika znanstvene besede, uporablja različne sklanjatve neformalnega slikarstva, ki je pretkano z edinstvenimi signali, ki se med seboj združujejo, razpletajo in plešejo v slikarstvu z intenzivno ekspresivnostjo, kjer v barvni eksploziji drznih izbir, kot je cinober rdeča, in slikarski akciji avtor na podlagi izkušenj prejšnjega stoletja, pridobljenih predvsem v Ameriki, pripoveduje o stvarstvu z vidika neskončnega sosledja poetičnih vizij.